en.e-podroznik.pl

Timetables and ticketing helpline:703 402 802
Cost: 2,58 PLN incl. VAT / minute
Service provided by Teroplan S.A.
Printed on
22.11.2019
TARNÓW
Tarnów, com. M. Tarnów

City/Town
Departures
Bielsko-Biała
going via:  Kraków, Katowice, Tychy,
06:31

44816921 44816922

Bochnia
23:35
Normal
44370820

Bohumín
going via:  Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice,
16:30

44816921 44816620

going via:  Kraków, Katowice, Tychy, Rybnik,
11:38

44816921 44817875

Chełm
going via:  Rzeszów, Lublin,
09:18

44854110 44854111
09:18

44854112 44854113

Częstochowa
going via:  Kraków,
05:43

44816921 44817889
06:50

44818764 44818765
07:45

44854106 44854107
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767
09:53

44816921 44816870
10:42

44818768 44818731
10:42

44818766 44818731
12:03

44818770 44818771
12:03

44818772 44818771
12:03

44818774 44818771
12:03

44818776 44818771
12:03

44818778 44818771
12:03

44818780 44818771
12:46

44818768 44818761
12:49

44818766 44818761
12:50

44816921 44816970
13:38

44816921 44816950
15:08

44818742 44818743
15:08

44818766 44818743
15:41

44816921 44816948
16:51

44818768 44818727
16:51

44818766 44818727
23:20

44818768 44818737
23:20

44818738 44818737
23:20

44818740 44818737

going via:  Kraków, Kielce,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Dębica
04:52
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
43685210 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704363 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704364 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44526398 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:53
Normal
44934870 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12, 
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12,  
04:53
Normal
44934873 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04.01,  
04:53
Normal
44934875 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934877 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934869 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934871 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934872 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934874 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934876 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:09
Normal
41857135 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:09
Normal
38489805 38548410 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:10
Normal
44934867 44934868 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:10
Normal
44934865 44934866 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:31
Normal
43932848 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
05:31
Normal
38548871 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
05:54
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:57
Normal
44934878 44934879 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:14
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:14
Normal
41805173 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:16
Normal
38489808 38548413 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
06:25
Normal
44934880 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934881 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934882 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934883 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934884 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:29
Normal
44934885 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:53
Normal
44897945 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:56
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:56
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
06:56
Normal
40839537 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
07:17
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
07:50
Normal
43932854 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
07:50
Normal
40839538 40839539 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
07:50
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
07:53
Normal
44934867 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
08:09
Normal
41795607 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
08:31
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
08:53
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
09:20
Normal
44897975 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
17109 48053 172246 171443
14.12,  
09:20
Normal
44939857 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
44908024 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
44908101 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
44939894 17109 48053 172246 171443
09:29
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
09:29
Normal
43217058 17109 48053 172246 171443
09:29
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
12:45
Normal
44934885 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
12:45
Normal
38489808 38548413 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
12:52
Normal
38548871 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
12:52
Normal
43932848 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
13:41
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
13:54
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
14:10
Normal
44908024 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
44939857 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
44897975 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
17109 48053 172246 171443
14.12,  
14:10
Normal
44908105 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
14:17
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
14:17
Normal
17109 48053 172246 171443
22.11,  
14:17
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
14:32
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:32
Normal
44939895 17109 48053 172246 171443
14:43
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
14:56
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
14:56
Normal
41805173 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
15:48
Normal
43030015 40839547 44813503 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
15:54
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
16:04
Normal
41805173 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
16:04
Normal
43932845 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
11.11, 
17:42
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
17:44
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
17:51
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44939898 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44908024 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44939857 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44897975 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
17109 48053 172246 171443
14.12,  
17:52
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185
17:52
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185
19:52
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
19:54
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
19:58
Normal
41805173 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
19:58
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
22:01
Normal
43087156 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
22:01
Normal
44934885 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
22:06
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
02.12,  
22:06
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
25.11,  
22:06
Normal
44808091 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
22:06
Normal
43884313 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
02.12, 

Gdańsk
going via:  Kraków, Warszawa,
06:59

44818764 44818691
07:02

44816921 44818691
14:02

44818694 44818695
14:02

44818696 44818695
14:02

44818704 44818695
14:05

44816921 44816934
14:23

44818698 44818695
14:23

44818700 44818695
14:23

44818702 44818695

going via:  Kraków, Kielce, Częstochowa, Toruń,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Gdynia
going via:  Kraków, Warszawa, Gdańsk,
06:59

44818764 44818691
07:02

44816921 44818691
14:02

44818694 44818695
14:02

44818696 44818695
14:02

44818704 44818695
14:05

44816921 44816934
14:23

44818698 44818695
14:23

44818700 44818695
14:23

44818702 44818695

going via:  Kraków, Kielce, Częstochowa, Toruń, Gdańsk,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Gliwice
going via:  Kraków, Katowice,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  

going via:  Kraków, Katowice, Zabrze,
16:30

44816921 44816620
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793
22:16

44816921 44816954

Jarosław
going via:  Dębica, Rzeszów, Przeworsk,
04:52
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
43685210 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704363 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:53
Normal
44934870 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12, 
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12,  
04:53
Normal
44934873 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04.01,  
04:53
Normal
44934875 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934877 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:09
Normal
41857135 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:10
Normal
44934867 44934868 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
16:04
Normal
41805173 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
16:04
Normal
43932845 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
11.11, 

Jasło
19:05
Normal
44370651

Jaworzno
going via:  Kraków, Trzebinia,
05:49
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44939898 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854242 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
14:46
Normal
43030015 39627822 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
14:46
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
43217058 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44854241 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44908105 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44854242 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:24
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:05
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:11
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.12,  
19:16
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14.12,  
19:16
Normal
44939894 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44939897 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44897975 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

Jelenia Góra
going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław, Wałbrzych,
10:42

44818768 44818731
10:42

44818766 44818731
13:38

44816921 44816950

Katowice
going via:  Kraków,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  
06:31

44816921 44816922
11:38

44816921 44817875
16:30

44816921 44816620
18:51

44816921 44816860
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793
22:16

44816921 44816954

going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno, Mysłowice,
05:49
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44939898 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854242 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
14:46
Normal
43030015 39627822 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
14:46
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
43217058 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44854241 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44908105 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44854242 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
18:56
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:05
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:11
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.12,  
19:16
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14.12,  
19:16
Normal
44939894 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44939897 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44897975 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice,
15:24
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

Kędzierzyn-Koźle
going via:  Kraków, Katowice, Gliwice,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  

Kielce
going via:  Kraków,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Kołobrzeg
going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław, Poznań,
06:50

44818764 44818765
07:45

44854106 44854107

going via:  Kraków, Kielce, Częstochowa, Toruń, Gdańsk, Gdynia, Koszalin,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Kostrzyn nad Odrą
going via:  Kraków, Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Rzepin,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  

Koszalin
going via:  Kraków, Kielce, Częstochowa, Toruń, Gdańsk, Gdynia,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Kraków
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  
03:28
Normal
44370820
04:17
Normal
44370820
04:47
Normal
44370820
05:10
Normal
44370794
05:11

44817946 44817947
05:35

44818662 44817947
05:35

44818664 44817947
05:40
Normal
44370820
05:43

44816921 44817889
05:49
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44939898 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854242 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
06:31

44816921 44816922
06:31
Normal
44370820
06:39
Normal
44370820
06:50

44818764 44818765
06:59

44818764 44818691
07:02

44816921 44818691
07:39

44818764 44818681
07:45

44854106 44854107
08:02
Normal
44370820
08:22
Normal
44370798
08:22
Normal
44370794
08:45

44816921 44816898
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767
08:58
Normal
44370794 44370801
08:58
Normal
44370798
09:53

44816921 44816870
10:17
Normal
44370798
10:17
Normal
44370794 44370801
10:42

44818768 44818731
10:42

44818766 44818731
10:58
Normal
44370798
10:58
Normal
44370794 44370801
11:38

44816921 44817875
12:03

44818770 44818771
12:03

44818772 44818771
12:03

44818774 44818771
12:03

44818776 44818771
12:03

44818778 44818771
12:03

44818780 44818771
12:17
Normal
44370798
12:17
Normal
44370794 44370801
12:46

44818768 44818761
12:49

44818766 44818761
12:50

44816921 44816970
12:52
Normal
44370798
12:52
Normal
44370794 44370801
13:32
Normal
44370820
13:38

44816921 44816950
14:02

44818694 44818695
14:02

44818696 44818695
14:02

44818704 44818695
14:05

44816921 44816934
14:17
Normal
44370794
14:23

44818698 44818695
14:23

44818700 44818695
14:23

44818702 44818695
14:46
Normal
43030015 39627822 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
14:46
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
43217058 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44854241 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44908105 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44854242 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
15:08

44818742 44818743
15:08

44818766 44818743
15:24
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
15:30
Normal
44370820
15:41

44816921 44816948
16:24
Normal
44370818
16:30

44816921 44816620
16:51

44818768 44818727
16:51

44818766 44818727
16:57
Normal
38489235 38548402 42159002 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
16:59
Normal
44370659
16:59
Normal
44370660
17:53

44818768 44818633
17:58
Normal
43973333 43973334 17109 48053 172246 171443
24.12, 31.12, 02.05, 21.06, 16.08,  
17:58
Normal
43973335 43973336 43973337 17109 48053 172246 171443
24.12, 31.12, 02.05, 
18:08
Normal
42618134 17109 48053 172246 171443
18:08
Normal
44408181 17109 48053 172246 171443
18:08
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
18:08
Normal
43932734 17109 48053 172246 171443
18:08
Normal
44813622 17109 48053 172246 171443
18:08
Normal
44854242 17109 48053 172246 171443
18:24
Normal
44934447 44934448 17109 48053 172246 171443
01.01, 06.01, 13.04, 01.05, 11.06, 11.11,  
18:24
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
27.12, 12.06,  
18:24
Normal
44934885 17109 48053 172246 171443
27.12, 12.06, 
18:28

44818634 44818633
18:28

44818636 44818633
18:28

44818638 44818633
18:28

44818640 44818633
18:33

44854110 44816892
18:33

44854112 44817945
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787
18:51

44816921 44816860
18:56
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:05
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:11
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:15
Normal
44370658
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.12,  
19:16
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14.12,  
19:16
Normal
44939894 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44939897 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44897975 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:57
Normal
44370820
19:59

44816921 44816914
20:31

41805424 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 41805425
20:31

41805426 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 41805425
20:31

190023 1460203 17109 48053 172246 171443 41805428
07.06,  
20:31

41805429 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 41805428
08.06,  30.05, 
20:34
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
20:34
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
20:35
Normal
44335391 17109 48053 172246 171443
20:35
Normal
44335392 17109 48053 172246 171443
20:35
Normal
44449690 17109 48053 172246 171443
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793
21:24

44818766 44818675
21:26

44818768 44818673
21:31
Normal
44704361 44704362 17109 48053 172246 171443
31.12, 21.04,  
21:31
Normal
38489240 44485933 44704241 44704242 44704243 44730203 44819478 44939825 44939826 17109 48053 172246 171443
31.12, 21.04, 
22:00
Normal
43932734 172246 171443 17109 48053 190023 1460203 44335394
22:00
Normal
44370823 44370801
22:00
Normal
44408184 172246 171443 17109 48053 190023 1460203 44335394
22:00
Normal
40839537 172246 171443 17109 48053 190023 1460203 44335394
22:00
Normal
44704245 44939827 172246 171443 17109 48053 190023 1460203 44335394
22:00
Normal
44408181 172246 171443 17109 48053 190023 1460203 44335394
22:01
Normal
44934885 17109 48053 172246 171443
27.12, 12.06, 
22:16

44816921 44816954
22:45

44816921 44816920
23:20

44818768 44818737
23:20

44818738 44818737
23:20

44818740 44818737

Krynica-Zdrój
05:58

44816921 44816882
09:11
Normal
44370660
10:15

44854110 44816878
14:46

44816921 44854139
17:57
Normal
44370820

going via:  Stróże, Nowy Sącz, Muszyna,
06:47
Normal
43030015 41805433 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
06:50
Normal
44934747 17109 48053 172246 171443
06:50
Normal
44934447 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
17109 48053 172246 171443
30.11,  
06:52
Normal
44450580 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
13:27
Normal
43030015 41805433 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44450571 17109 48053 172246 171443

Lublin
going via:  Rzeszów,
09:18

44854110 44854111
09:18

44854112 44854113
18:31

44816921 44817168

Medyka
going via:  Dębica, Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Munina, Przemyśl,
16:04
Normal
41805173 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
16:04
Normal
43932845 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
11.11, 

Mostyska
going via:  Rzeszów,
22:19

44816921 44817895

Muszyna
going via:  Stróże, Nowy Sącz,
04:30
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
04:30
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44448004 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44908105 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44854241 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44407232 17109 48053 172246 171443
06:47
Normal
43030015 41805433 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
06:50
Normal
44934747 17109 48053 172246 171443
06:50
Normal
44934447 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
17109 48053 172246 171443
30.11,  
06:52
Normal
44450580 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
13:27
Normal
43030015 41805433 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44450571 17109 48053 172246 171443
15:30
Normal
43921125 17109 48053 172246 171443
15:30
Normal
43973989 17109 48053 172246 171443
10.11, 
15:30
Normal
43973990 17109 48053 172246 171443
15:53
Normal
44934747 44934475 17109 48053 172246 171443
12.04, 
15:55
Normal
44934476 44934477 17109 48053 172246 171443
31.12, 05.01, 

Mysłowice
going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno,
05:49
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 171434 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:55
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44939898 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
05:59
Normal
44854242 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
14:46
Normal
43030015 39627822 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 4010080
14:46
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
43217058 17109 48053 172246 171443
14:46
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44854241 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
14:51
Normal
44908105 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
14:51
Normal
44854242 17109 17401 18097 48053 172246 171443 4010080
18:56
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:05
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:11
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.12,  
19:16
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14.12,  
19:16
Normal
44939894 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44939897 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44897975 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno, Sosnowiec,
15:24
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

Nowy Sącz
09:11
Normal
44370659
17:04
Normal
44370820
21:39
Normal
44370820

going via:  Stróże,
04:30
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
04:30
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44448004 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44908105 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44854241 17109 48053 172246 171443
04:34
Normal
44407232 17109 48053 172246 171443
04:36
Normal
38489808 38489243 17109 48053 172246 171443
31.12, 24.12, 02.05, 21.06, 16.08, 
05:38
Normal
44934885 17109 48053 172246 171443
27.12, 12.06, 
05:39
Normal
38489603 44704241 38489243 44704247 44704248 17109 48053 172246 171443
05:40

44854241 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 44348823
05:40

44448004 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 44348823
05:40

44908105 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 44348823
06:47
Normal
43030015 41805433 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
06:50
Normal
44934747 17109 48053 172246 171443
06:50
Normal
44934447 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
17109 48053 172246 171443
30.11,  
06:52
Normal
44450580 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
06:52
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
07:42
Normal
43030015 41805433 17109 48053 172246 171443
07:43
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
07:43
Normal
44450571 17109 48053 172246 171443
07:43
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
08:00
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
08:00
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
13:27
Normal
43030015 41805433 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
13:37
Normal
44450571 17109 48053 172246 171443
15:30
Normal
43921125 17109 48053 172246 171443
15:30
Normal
43973989 17109 48053 172246 171443
10.11, 
15:30
Normal
43973990 17109 48053 172246 171443
15:33
Normal
38489263 43973337 44939826 17109 48053 172246 171443
31.12, 21.04, 
15:53
Normal
44934747 44934475 17109 48053 172246 171443
12.04, 
15:55
Normal
44934476 44934477 17109 48053 172246 171443
31.12, 05.01, 
19:49
Normal
43030015 42159002 17109 48053 172246 171443
19:58
Normal
44335392 17109 48053 172246 171443
19:58
Normal
44449690 17109 48053 172246 171443
19:58
Normal
44335391 17109 48053 172246 171443
20:18
Normal
44934747 17109 48053 172246 171443
20:18
Normal
44934447 17109 48053 172246 171443

Opole
going via:  Kraków, Częstochowa,
05:43

44816921 44817889
06:50

44818764 44818765
07:45

44854106 44854107
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767
09:53

44816921 44816870
10:42

44818768 44818731
10:42

44818766 44818731
12:46

44818768 44818761
12:49

44818766 44818761
13:38

44816921 44816950
15:08

44818742 44818743
15:08

44818766 44818743
15:41

44816921 44816948
16:51

44818768 44818727
16:51

44818766 44818727
23:20

44818768 44818737
23:20

44818738 44818737
23:20

44818740 44818737

going via:  Kraków, Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  

going via:  Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice,
22:16

44816921 44816954

Piwniczna-Zdrój
going via:  Stróże, Nowy Sącz,
04:36
Normal
38489808 38489243 17109 48053 172246 171443
31.12, 24.12, 02.05, 21.06, 16.08, 
05:38
Normal
44934885 17109 48053 172246 171443
27.12, 12.06, 
05:40

44854241 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 44348823
05:40

44448004 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 44348823
05:40

44908105 190023 1460203 17109 48053 172246 171443 44348823
07:42
Normal
43030015 41805433 17109 48053 172246 171443
07:43
Normal
44448036 17109 48053 172246 171443
07:43
Normal
44450571 17109 48053 172246 171443
07:43
Normal
44813583 17109 48053 172246 171443
08:00
Normal
44934449 17109 48053 172246 171443
08:00
Normal
44934754 17109 48053 172246 171443
15:33
Normal
38489263 43973337 44939826 17109 48053 172246 171443
31.12, 21.04, 
19:58
Normal
44335392 17109 48053 172246 171443
19:58
Normal
44449690 17109 48053 172246 171443
19:58
Normal
44335391 17109 48053 172246 171443
20:18
Normal
44934747 17109 48053 172246 171443
20:18
Normal
44934447 17109 48053 172246 171443

Poznań
going via:  Kraków, Częstochowa,
12:03

44818770 44818771
12:03

44818772 44818771
12:03

44818774 44818771
12:03

44818776 44818771
12:03

44818778 44818771
12:03

44818780 44818771
12:50

44816921 44816970

going via:  Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice,
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793

going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław,
06:50

44818764 44818765
07:45

44854106 44854107
15:08

44818742 44818743
15:08

44818766 44818743

Przemyśl
going via:  Rzeszów,
05:29

44818740 44819165
05:37

44819158 44819159
05:37

44819160 44819161
05:37

44818788 44819161
06:21

44816921 44817180
07:06

44819326 44819327
07:22

44819328 44819327
07:22

44819330 44819327
07:24

44816921 44819327
08:19

44817946 44817943
08:19

44854106 44817943
08:29

44818768 44818615
08:29

44818766 44818615
10:01

44854110 44816698
10:01

44817946 44817901
10:01

44854106 44817901
10:19

44819326 44819317
10:20

44819318 44819317
10:20

44819320 44819317
10:20

44819322 44819317
10:54

44818766 44818319
11:07

44818320 44818319
11:07

44818316 44818319
11:17

44818766 44819149
11:35

44854110 44816622
11:35

44854112 44817883
11:41

44818768 44819149
12:27

44816921 44819149
13:20

44818766 44819219
13:35

44818768 44819219
14:00

44818968 44818969
14:00

44818702 44818969
14:11

44818964 44818969
14:32

44816921 44817176
15:36

44818766 44819301
15:38

44816921 44817280
16:00

44818768 44819301
16:35

44816921 44817873
16:42

44818766 44819313
16:46

44819310 44819313
16:46

44819314 44819313
16:59

44854110 44817082
17:25

44818766 44819153
17:27

44818768 44819153
17:33

44816993 44816994
17:33

44817946 44816994
18:03

44818768 44818677
18:19

44818766 44818677
19:13

44816921 44816704
19:31

44818768 44819307
19:32

44818766 44819307
20:27

44816921 44817274
20:44

44818348 44818349
20:51

44818346 44818349
20:53

44854110 44818349
21:56

44818768 44819303
21:56

44818766 44819303

going via:  Dębica, Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Munina,
04:52
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
43685210 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704363 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:53
Normal
44934870 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12, 
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12,  
04:53
Normal
44934873 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04.01,  
04:53
Normal
44934875 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934877 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:09
Normal
41857135 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:10
Normal
44934867 44934868 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
16:04
Normal
41805173 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
16:04
Normal
43932845 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
11.11, 

Przeworsk
going via:  Dębica, Rzeszów,
04:52
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
43685210 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704363 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:53
Normal
44934870 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12, 
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12,  
04:53
Normal
44934873 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04.01,  
04:53
Normal
44934875 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934877 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:09
Normal
41857135 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:10
Normal
44934867 44934868 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
16:04
Normal
41805173 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
16:04
Normal
43932845 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
11.11, 

Rybnik
going via:  Kraków, Katowice, Tychy,
11:38

44816921 44817875

going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno, Mysłowice, Katowice,
18:56
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:05
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:11
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.12,  
19:16
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14.12,  
19:16
Normal
44939894 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44939897 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44897975 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

Rzeszów
00:04

17109 17246 48053 190023 179297 172246
04.08,  
05:29

44818740 44819165
05:37

44819158 44819159
05:37

44819160 44819161
05:37

44818788 44819161
06:21

44816921 44817180
07:06

44819326 44819327
07:22

44819328 44819327
07:22

44819330 44819327
07:24

44816921 44819327
08:19

44817946 44817943
08:19

44854106 44817943
08:29

44818768 44818615
08:29

44818766 44818615
09:18

44854110 44854111
09:18

44854112 44854113
10:01

44854110 44816698
10:01

44817946 44817901
10:01

44854106 44817901
10:19

44819326 44819317
10:20

44819318 44819317
10:20

44819320 44819317
10:20

44819322 44819317
10:54

44818766 44818319
11:07

44818320 44818319
11:07

44818316 44818319
11:17

44818766 44819149
11:35

44854110 44816622
11:35

44854112 44817883
11:41

44818768 44819149
12:27

44816921 44819149
13:20

44818766 44819219
13:35

44818768 44819219
14:00

44818968 44818969
14:00

44818702 44818969
14:11

44818964 44818969
14:32

44816921 44817176
15:36

44818766 44819301
15:38

44816921 44817280
16:00

44818768 44819301
16:35

44816921 44817873
16:42

44818766 44819313
16:46

44819310 44819313
16:46

44819314 44819313
16:59

44854110 44817082
17:25

44818766 44819153
17:27

44818768 44819153
17:33

44816993 44816994
17:33

44817946 44816994
18:03

44818768 44818677
18:19

44818766 44818677
18:31

44816921 44817168
19:13

44816921 44816704
19:31

44818768 44819307
19:32

44818766 44819307
20:27

44816921 44817274
20:44

44818348 44818349
20:51

44818346 44818349
20:53

44854110 44818349
20:59

44816921 44854135
21:06

44818768 44854135
21:06

44818738 44854135
21:56

44818768 44819303
21:56

44818766 44819303
22:19

44816921 44817895

going via:  Dębica,
04:52
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
43685210 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704363 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44704364 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:52
Normal
44526398 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
04:53
Normal
44934870 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12, 
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
17.12,  
04:53
Normal
44934873 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04.01,  
04:53
Normal
44934875 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934877 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934869 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934871 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934872 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934874 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
04:53
Normal
44934876 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:09
Normal
41857135 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:09
Normal
38489805 38548410 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:10
Normal
44934867 44934868 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:10
Normal
44934865 44934866 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
05:31
Normal
43932848 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
05:31
Normal
38548871 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
05:54
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
05:57
Normal
44934878 44934879 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:14
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:14
Normal
41805173 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:16
Normal
38489808 38548413 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
06:25
Normal
44934880 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934881 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934882 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934883 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:25
Normal
44934884 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:29
Normal
44934885 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
06:53
Normal
44897945 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:56
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
06:56
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
06:56
Normal
40839537 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
07:17
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
07:50
Normal
43932854 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
07:50
Normal
40839538 40839539 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
07:50
Normal
44337348 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
07:53
Normal
44934867 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
08:09
Normal
41795607 17109 17110 17401 18097 48053 172655 190185
08:31
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
08:53
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
09:20
Normal
44897975 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
17109 48053 172246 171443
14.12,  
09:20
Normal
44939857 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
44908024 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
44908101 17109 48053 172246 171443
09:20
Normal
44939894 17109 48053 172246 171443
09:29
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
09:29
Normal
43217058 17109 48053 172246 171443
09:29
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
12:45
Normal
44934885 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
12:45
Normal
38489808 38548413 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
12:52
Normal
38548871 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
12:52
Normal
43932848 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
13:41
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
13:54
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
14:10
Normal
44908024 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
44939857 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
44897975 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
17109 48053 172246 171443
14.12,  
14:10
Normal
44908105 17109 48053 172246 171443
14:10
Normal
44939897 17109 48053 172246 171443
14:17
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
14:17
Normal
17109 48053 172246 171443
22.11,  
14:17
Normal
40839537 17109 48053 172246 171443
14:32
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14:32
Normal
44939895 17109 48053 172246 171443
14:43
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
14:56
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
14:56
Normal
41805173 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
15:48
Normal
43030015 40839547 44813503 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
15:54
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
16:04
Normal
41805173 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
16:04
Normal
43932845 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080 13907342
11.11, 
17:42
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
17:44
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
17:51
Normal
44730260 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44939898 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44908024 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44939857 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
44897975 17109 48053 172246 171443
17:52
Normal
17109 48053 172246 171443
14.12,  
17:52
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185
17:52
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185
19:52
Normal
43030015 41857136 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
19:54
Normal
44934878 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
19:58
Normal
41805173 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
19:58
Normal
43932845 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
22:01
Normal
43087156 17109 17110 18097 48053 171434 172246 190185
22:01
Normal
44934885 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185 13907342
22:06
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
02.12,  
22:06
Normal
17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
25.11,  
22:06
Normal
44808091 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
22:06
Normal
43884313 17109 17401 18097 48053 172246 171443 190185
02.12, 

Sosnowiec
going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno,
15:24
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

Szczecin
going via:  Kraków, Częstochowa, Poznań,
12:03

44818770 44818771
12:03

44818772 44818771
12:03

44818774 44818771
12:03

44818776 44818771
12:03

44818778 44818771
12:03

44818780 44818771
12:50

44816921 44816970

going via:  Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice, Poznań,
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793

going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław, Zielona Góra,
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767
12:46

44818768 44818761
12:49

44818766 44818761

Świnoujście
going via:  Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice, Poznań, Szczecin,
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793

going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin,
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767

Toruń
going via:  Kraków, Kielce, Częstochowa,
18:38

44818786 44818787
18:38

44818788 44818787
18:38

44818740 44818787
18:43

44818768 44818787

Tychy
going via:  Kraków, Katowice,
06:31

44816921 44816922
11:38

44816921 44817875

Wałbrzych
going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław,
10:42

44818768 44818731
10:42

44818766 44818731
13:38

44816921 44816950

Warszawa
going via:  Kraków,
05:11

44817946 44817947
05:35

44818662 44817947
05:35

44818664 44817947
06:59

44818764 44818691
07:02

44816921 44818691
08:45

44816921 44816898
14:02

44818694 44818695
14:02

44818696 44818695
14:02

44818704 44818695
14:05

44816921 44816934
14:23

44818698 44818695
14:23

44818700 44818695
14:23

44818702 44818695
17:53

44818768 44818633
18:28

44818634 44818633
18:28

44818636 44818633
18:28

44818638 44818633
18:28

44818640 44818633
18:33

44854110 44816892
18:33

44854112 44817945

Wodzisław Śląski
going via:  Kraków, Trzebinia, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Rybnik,
18:56
Normal
40839537 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
43217058 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
18:56
Normal
44730260 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:05
Normal
43030015 39627822 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:11
Normal
44934878 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
02.12,  
19:16
Normal
44854241 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
14.12,  
19:16
Normal
44939894 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44939897 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080
19:16
Normal
44897975 17109 17110 17401 18097 48053 172246 190185 4010080

Wrocław
going via:  Kraków, Częstochowa, Opole,
05:43

44816921 44817889
06:50

44818764 44818765
07:45

44854106 44854107
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767
09:53

44816921 44816870
10:42

44818768 44818731
10:42

44818766 44818731
12:46

44818768 44818761
12:49

44818766 44818761
13:38

44816921 44816950
15:08

44818742 44818743
15:08

44818766 44818743
15:41

44816921 44816948
16:51

44818768 44818727
16:51

44818766 44818727
23:20

44818768 44818737
23:20

44818738 44818737
23:20

44818740 44818737

going via:  Kraków, Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  

going via:  Kraków, Katowice, Zabrze, Gliwice, Opole,
22:16

44816921 44816954

Zabrze
going via:  Kraków, Katowice,
16:30

44816921 44816620
20:45

44818768 44818793
20:45

44818738 44818793
21:12

44816921 44818793
22:16

44816921 44816954

Zielona Góra
going via:  Kraków, Częstochowa, Opole, Wrocław,
08:46

44818766 44818767
08:46

44818768 44818767
12:46

44818768 44818761
12:49

44818766 44818761

going via:  Kraków, Katowice, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław,
00:02

17109 17246 48053 190023 179297 172246
31.07,  

Notes
13907342
Automat biletowy w pociągu
1460203
Połączenie autobusowe
17109
Klasa 2
17110
Przewóz row. - l. miejsc ogr
171434
WC dla niepełnosprawnych
171443
Przewóz row. w wag. nieprzyst.
172246
EZT
17246
Cena specjalna
172655
Autobus szynowy
17401
Dostęp dla wózków inwalidzkich
179297
Pociąg dodatkowy
18097
Klimatyzacja
190023
Przewóz rowerów niemożliwy
190185
Ułatwienia dla niepełnosprawn.
38489235
kursuje codziennie w okresie 09.12.2018-22.05.2019
38489240
kursuje w pn - pt, nd w okresie 09.12.2018-24.05.2019
38489243
nie kursuje w okresie 22.10.2019-13.12.2019
38489263
kursuje w pn - pt, nd w okresie 09.12.2018-13.12.2019
38489603
kursuje codziennie w okresie 09.12.2018-07.06.2019
38489805
kursuje w niedziele i święta w okresie 09.12.2018-08.12.2019
38489808
kursuje w dni robocze w okresie 10.12.2018-13.12.2019
38548402
kursuje codziennie w okresie 09.06.2019-14.12.2019
38548410
nie kursuje w okresie 10.11.2019-08.12.2019
38548413
nie kursuje w okresie 04.11.2019-13.12.2019
38548871
kursuje w dni robocze w okresie 04.11.2019-22.11.2019
39627822
nie kursuje w okresie 20.11.2019-14.12.2019
4010080
WiFi
40839537
kursuje codziennie w okresie 25.11.2019-29.11.2019
40839538
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 10.12.2018-09.03.2019
40839539
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 10.06.2019-14.12.2019
40839547
nie kursuje w okresie 04.11.2019-10.11.2019
41795607
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 11.03.2019-08.06.2019
41805173
kursuje codziennie w okresie 25.11.2019-14.12.2019
41805424
kursuje w pn w okresie 27.05.2019-03.06.2019
41805425
Od stacji Żegiestów zmiana rodzaju na Pociąg REGIO
41805426
kursuje we wt - cz w okresie 28.05.2019-06.06.2019
41805428
Od stacji Muszyna zmiana rodzaju na Pociąg REGIO
41805429
kursuje w cz - nd w okresie 23.05.2019-02.06.2019
41805433
nie kursuje w okresie 22.10.2019-14.12.2019
41857135
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 10.12.2018-14.12.2019
41857136
nie kursuje w okresie 04.11.2019-14.12.2019
42159002
nie kursuje w okresie 21.10.2019-14.12.2019
42618134
kursuje w sb, nd i święta w okresie 26.10.2019-24.11.2019
43030015
kursuje codziennie w okresie 09.12.2018-14.12.2019
43087156
kursuje w pn - pt w okresie 02.09.2019-18.10.2019
43217058
kursuje w pt - nd w okresie 22.11.2019-24.11.2019
43685210
kursuje w pn - sb w okresie 29.11.2019-14.12.2019
43884313
kursuje w pn - pt w okresie 26.11.2019-13.12.2019
43921125
kursuje codziennie w okresie 01.12.2019-05.12.2019
43932734
kursuje w pn - pt w okresie 06.12.2019-13.12.2019
43932845
kursuje codziennie w okresie 04.11.2019-24.11.2019
43932848
kursuje w pn - pt w okresie 25.11.2019-13.12.2019
43932854
kursuje w pn - sb w okresie 25.11.2019-14.12.2019
43973333
kursuje w sb, nd i święta w okresie 09.12.2018-14.12.2019
43973334
nie kursuje w okresie 26.10.2019-14.12.2019
43973335
kursuje w dni robocze w okresie 10.12.2018-07.06.2019
43973336
kursuje w dni robocze w okresie 02.09.2019-13.12.2019
43973337
nie kursuje w okresie 21.10.2019-13.12.2019
43973989
kursuje w pn - pt, nd w okresie 21.10.2019-29.11.2019
43973990
kursuje w pn - pt, nd w okresie 06.12.2019-13.12.2019
44335391
kursuje codziennie w okresie 06.12.2019-14.12.2019
44335392
kursuje codziennie w okresie 30.11.2019-05.12.2019
44335394
Od stacji Kraków Płaszów zmiana rodzaju na Autobusowa Komunikacja Zastępcza
44337348
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 04.11.2019-23.11.2019
44348823
Od stacji Kraków Płaszów zmiana rodzaju na Pociąg REGIO
44370651
(5)ø 1 XI+ 31 X
44370658
(7)ø 10 XI+ 11 XI
44370659
(1)-(5)
44370660
(6)-(7)
44370794
(D)
44370798
(C)
44370801
Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Podłęże - Kraków Główny
44370818
codz.oprócz (6)ø 10 XI
44370820
codz.
44370823
(C)
44407232
kursuje w sb, nd i święta w okresie 26.10.2019-14.12.2019
44408181
kursuje codziennie w okresie 02.12.2019-05.12.2019
44408184
kursuje w cz, pt w okresie 21.11.2019-22.11.2019
44448004
kursuje w dni robocze w okresie 22.10.2019-29.11.2019
44448036
kursuje codziennie w okresie 07.12.2019-14.12.2019
44449690
kursuje codziennie w okresie 21.10.2019-29.11.2019
44450571
kursuje codziennie w okresie 22.10.2019-30.11.2019
44450580
kursuje codziennie w okresie 22.10.2019-29.11.2019
44485933
kursuje w dni robocze w okresie 27.05.2019-30.08.2019
44526398
kursuje w niedziele i święta w okresie 10.11.2019-24.11.2019
44704241
kursuje w dni robocze w okresie 21.10.2019-13.12.2019
44704242
nie kursuje w okresie 05.11.2019-06.11.2019
44704243
nie kursuje w okresie 13.11.2019-14.11.2019
44704245
kursuje we wt, śr w okresie 05.11.2019-06.11.2019
44704247
nie kursuje w okresie 25.05.2019-26.05.2019
44704248
nie kursuje w okresie 01.06.2019-02.06.2019
44704361
kursuje w sb w okresie 15.12.2018-18.05.2019
44704362
kursuje w okresie 24.12.2018-25.12.2018
44704363
kursuje codziennie w okresie 25.11.2019-28.11.2019
44704364
kursuje w nd w okresie 01.12.2019-08.12.2019
44730203
nie kursuje w okresie 19.11.2019-13.12.2019
44730260
kursuje w śr, cz w okresie 20.11.2019-21.11.2019
44808091
kursuje w dni robocze w okresie 08.11.2019-22.11.2019
44813503
nie kursuje w okresie 12.11.2019-14.12.2019
44813583
kursuje codziennie w okresie 01.12.2019-06.12.2019
44813622
kursuje w dni robocze w okresie 21.10.2019-29.11.2019
44816620
(na trasie: Przemyśl Główny - Bohumin Vrbice): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816622
(na trasie: Bohumin Vrbice - Chałupki): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Chałupki - Przemyśl Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816698
(na trasie: Warszawa Wsch. - Przemyśl Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816704
(na trasie: Warszawa Wsch. - Przemyśl Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816860
(na trasie: Chełm - Katowice): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816870
(na trasie: Lublin - Stalowa Wola Rozwadów): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Stalowa Wola Rozwadów - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44816878
(na trasie: Tarnów - KRYNICA-ZDRÓJ): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816882
(na trasie: Kraków Główny - KRYNICA-ZDRÓJ): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816892
(na trasie: Przemyśl Główny - Warszawa Centr.): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816898
(na trasie: Przemyśl Główny - Warszawa Centr.): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816914
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816920
(na trasie: KRYNICA-ZDRÓJ - Kraków Główny): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816921
od 15 do 17 XII.2019
44816922
(na trasie: Przemyśl Główny - Bielsko-Biała Gł.): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816934
(na trasie: KRYNICA-ZDRÓJ - Kraków Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Gdynia Główna): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816948
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44816950
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Jelenia Góra): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44816954
(na trasie: Kraków Główny - Wrocław Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44816970
(na trasie: Przemyśl Główny - Szczecin Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44816993
15.XII.2019, 17.XII.2019
44816994
(na trasie: Bielsko-Biała Gł. - Przemyśl Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44817082
(na trasie: Gdynia Główna - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817168
(na trasie: Wrocław Główny - Stalowa Wola Rozwadów): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Stalowa Wola Rozwadów - Lublin): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817176
(na trasie: Jelenia Góra - Wrocław Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817180
(na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817274
(na trasie: Kołobrzeg - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817280
(na trasie: Szczecin Główny - Przemyśl Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44817873
(na trasie: Bohumin - Przemyśl Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817875
(na trasie: Przemyśl Główny - Bohumin): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817883
(na trasie: Bohumin Vrbice - Chałupki): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Chałupki - Kraków Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Przemyśl Główny): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44817889
(na trasie: Mostiska 2 - Przemyśl Główny): rezerwacja obowiązkowa, wagon sypialny, (na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, miejsca dla osób na wózkach (wagon bez podnośnika/rampy), przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44817895
(na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, miejsca dla osób na wózkach (wagon bez podnośnika/rampy), przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Przemyśl Główny - Mostiska 2): rezerwacja obowiązkowa, wagon sypialny
44817901
(na trasie: Warszawa Wsch. - Przemyśl Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44817943
(na trasie: Kraków Główny - Przemyśl Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44817945
(na trasie: Przemyśl Główny - Warszawa Centr.): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44817946
16.XII.2019
44817947
(na trasie: Przemyśl Główny - Warszawa Centr.): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818316
16.XI.2019, 23.XI.2019
44818319
(na trasie: Warszawa Wsch. - Przemyśl Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44818320
od 12 do 15 XI.2019, od 17 do 22 XI.2019, od 24 do 29 XI.2019
44818346
15.XI.2019, 17.XI.2019, 22.XI.2019, 24.XI.2019, 29.XI.2019
44818348
1.XII.2019, 6.XII.2019, 8.XII.2019, 13.XII.2019
44818349
(na trasie: Warszawa Wsch. - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818615
(na trasie: Kraków Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818633
(na trasie: Przemyśl Główny - Warszawa Centr.): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Warszawa Centr. - Warszawa Wsch.): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44818634
1.XII.2019, 8.XII.2019
44818636
10.XII.2019
44818638
11.XII.2019
44818640
30.XI.2019, od 2 do 7 XII.2019, 9.XII.2019, od 12 do 14 XII.2019
44818662
30.XI.2019, 2.XII.2019, 7.XII.2019, 9.XII.2019, 14.XII.2019
44818664
12.XI.2019, 16.XI.2019, 18.XI.2019, 23.XI.2019, 25.XI.2019
44818673
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818675
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Płaszów): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818677
(na trasie: Kraków Główny - Przemyśl Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818681
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818691
(na trasie: Rzeszów Główny - Gdynia Główna): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
44818694
od 15 do 18 XI.2019, od 22 do 25 XI.2019
44818695
(na trasie: Przemyśl Główny - Gdynia Główna): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44818696
29.XI.2019
44818698
od 3 do 5 XII.2019, od 10 do 14 XII.2019
44818700
30.XI.2019, od 1 do 2 XII.2019
44818702
od 6 do 9 XII.2019
44818704
od 12 do 14 XI.2019, od 19 do 21 XI.2019, od 26 do 28 XI.2019
44818727
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818731
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Jelenia Góra): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818737
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Płaszów): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Płaszów - Wrocław Główny): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44818738
30.XI.2019, od 1 do 13 XII.2019
44818740
14.XII.2019
44818742
od 20 do 29 XI.2019
44818743
(na trasie: Przemyśl Główny - Poznań Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818761
(na trasie: Przemyśl Główny - Szczecin Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818764
od 12 do 30 XI.2019, od 1 do 14 XII.2019
44818765
(na trasie: Przemyśl Główny - Wrocław Główny): wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Kołobrzeg): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818766
30.XI.2019, od 1 do 14 XII.2019
44818767
(na trasie: Przemyśl Główny - Szczecin Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Szczecin Główny - Świnoujście): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818768
od 12 do 29 XI.2019
44818770
24.XI.2019
44818771
(na trasie: Przemyśl Główny - Poznań Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Poznań Główny - Szczecin Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44818772
8.XII.2019
44818774
1.XII.2019
44818776
30.XI.2019, od 2 do 7 XII.2019, od 9 do 14 XII.2019
44818778
od 12 do 14 XI.2019, 16.XI.2019, od 18 do 21 XI.2019, 23.XI.2019, od 25 do 28 XI.2019
44818780
15.XI.2019, 22.XI.2019, 29.XI.2019
44818786
od 1 do 13 XII.2019
44818787
(na trasie: Przemyśl Główny - Kraków Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Kołobrzeg): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44818788
30.XI.2019
44818793
(na trasie: Przemyśl Główny - Szczecin Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Szczecin Główny - Świnoujście): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44818964
od 15 do 29 XI.2019
44818968
30.XI.2019, od 1 do 5 XII.2019, od 10 do 14 XII.2019
44818969
(na trasie: Gdynia Główna - Przemyśl Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44819149
(na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819153
(na trasie: Jelenia Góra - Wrocław Główny): przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819158
15.XI.2019, 17.XI.2019, 22.XI.2019, 24.XI.2019, 29.XI.2019, 1.XII.2019, 6.XII.2019, 8.XII.2019, 13.XII.2019
44819159
(na trasie: Kraków Płaszów - Kraków Płaszów): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Płaszów - Przemyśl Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44819160
od 12 do 14 XI.2019, 16.XI.2019, od 18 do 21 XI.2019, 23.XI.2019, od 25 do 28 XI.2019, od 2 do 5 XII.2019, 7.XII.2019, od 9 do 12 XII.2019
44819161
(na trasie: Wrocław Główny - Kraków Płaszów): możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Płaszów - Przemyśl Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44819165
(na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): wagon sypialny, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819219
(na trasie: Poznań Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819301
(na trasie: Szczecin Główny - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819303
(na trasie: Kołobrzeg - Wrocław Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja, (na trasie: Wrocław Główny - Przemyśl Główny): wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819307
(na trasie: Świnoujście - Przemyśl Główny): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819310
od 13 do 17 XI.2019, od 19 do 24 XI.2019, od 26 do 29 XI.2019
44819313
(na trasie: Szczecin Główny - Poznań Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Poznań Główny - Przemyśl Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44819314
12.XI.2019, 18.XI.2019, 25.XI.2019
44819317
(na trasie: Kołobrzeg - Kraków Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - Przemyśl Główny): wagon sypialny, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44819318
od 29 do 30 XI.2019
44819320
od 3 do 13 XII.2019
44819322
od 1 do 2 XII.2019
44819326
od 12 do 28 XI.2019
44819327
(na trasie: Świnoujście - Przemyśl Główny): wagon z miejscami do leżenia, wagon sypialny, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44819328
29.XI.2019, 2.XII.2019
44819330
30.XI.2019, 1.XII.2019, od 3 do 13 XII.2019
44819478
nie kursuje w okresie 16.11.2019-17.11.2019
44854106
17.XII.2019
44854107
(na trasie: Przemyśl Główny - Kołobrzeg): usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, klimatyzacja
44854110
15.XII.2019
44854111
(na trasie: Katowice - Lublin): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Lublin - Chełm): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44854112
od 16 do 17 XII.2019
44854113
(na trasie: Katowice - Lublin): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Lublin - Chełm): dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44854135
(na trasie: Gdynia Główna - Rzeszów Główny): rezerwacja obowiązkowa, usługi gastr., pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, dostępny dla osób poruszających się na wózkach, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, dostępne miejsce do przewijania dziecka, klimatyzacja
44854139
(na trasie: Gdynia Główna - Kraków Główny): pociąg przystosowany do przewozu rowerów - l. miejsc ograniczona, przewóz przesyłek konduktorskich, przedział dla podróżnych z małymi dziećmi, (na trasie: Kraków Główny - KRYNICA-ZDRÓJ): przedział dla podróżnych z małymi dziećmi
44854241
kursuje codziennie w okresie 09.12.2019-13.12.2019
44854242
kursuje w sb, nd w okresie 07.12.2019-14.12.2019
44897945
kursuje codziennie w okresie 30.11.2019-14.12.2019
44897975
kursuje w sb, nd w okresie 07.12.2019-08.12.2019
44908024
kursuje w śr - pt w okresie 11.12.2019-13.12.2019
44908101
kursuje w pn, sb, nd w okresie 30.11.2019-02.12.2019
44908105
kursuje codziennie w okresie 02.12.2019-06.12.2019
44934447
kursuje w sb w okresie 21.12.2019-12.12.2020
44934448
kursuje w okresie 25.12.2019-26.12.2019
44934449
kursuje w nd w okresie 15.12.2019-06.12.2020
44934475
nie kursuje w okresie 15.12.2019-13.03.2020
44934476
kursuje w pn - pt, nd w okresie 15.12.2019-13.03.2020
44934477
nie kursuje w okresie 24.12.2019-25.12.2019
44934747
kursuje w pn - pt, nd w okresie 15.12.2019-11.12.2020
44934754
kursuje w pn - sb w okresie 16.12.2019-12.12.2020
44934865
kursuje w niedziele i święta w okresie 15.12.2019-06.12.2020
44934866
nie kursuje w okresie 15.12.2019-08.03.2020
44934867
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 16.12.2019-12.12.2020
44934868
nie kursuje w okresie 16.12.2019-14.03.2020
44934869
kursuje w niedziele i święta w okresie 15.12.2019-01.01.2020
44934870
kursuje w dni robocze i soboty w okresie 16.12.2019-03.01.2020
44934871
kursuje w nd w okresie 26.01.2020-09.02.2020
44934872
kursuje w pn, nd w okresie 05.01.2020-06.01.2020
44934873
kursuje w pn - sb w okresie 07.01.2020-24.01.2020
44934874
kursuje w nd w okresie 12.01.2020-19.01.2020
44934875
kursuje w pn - sb w okresie 15.02.2020-14.03.2020
44934876
kursuje w nd w okresie 16.02.2020-08.03.2020
44934877
kursuje w pn - sb w okresie 25.01.2020-14.02.2020
44934878
kursuje codziennie w okresie 15.12.2019-12.12.2020
44934879
nie kursuje w okresie 15.12.2019-14.03.2020
44934880
kursuje codziennie w okresie 07.01.2020-24.01.2020
44934881
kursuje w pn, sb, nd w okresie 04.01.2020-06.01.2020
44934882
kursuje codziennie w okresie 15.02.2020-14.03.2020
44934883
kursuje codziennie w okresie 15.12.2019-03.01.2020
44934884
kursuje codziennie w okresie 25.01.2020-14.02.2020
44934885
kursuje w dni robocze w okresie 16.12.2019-11.12.2020
44939825
nie kursuje w okresie 09.11.2019-11.11.2019
44939826
nie kursuje w okresie 24.12.2018-25.12.2018
44939827
kursuje we wt - cz w okresie 13.11.2019-20.11.2019
44939857
kursuje w pn, wt w okresie 09.12.2019-10.12.2019
44939894
kursuje codziennie w okresie 03.12.2019-06.12.2019
44939895
kursuje w sb, nd w okresie 23.11.2019-24.11.2019
44939897
kursuje w sb, nd w okresie 30.11.2019-01.12.2019
44939898
kursuje codziennie w okresie 30.11.2019-06.12.2019
48053
Przewozy Regionalne