Timetables of ZDiTM Szczecin

Stadion „Arkonia” nż 12SzczecinSzczecin, comm. M. Szczecin, dist. m. Szczecin3Kołłątaja 32

Schedule

Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
0435 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2254 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0509 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2224 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0603 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0703 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0802 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0902 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1002 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1102 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1202 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1302 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1402 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1502 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1602 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1702 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2214 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2238 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2250 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1803 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1903 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2003 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2102 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2203 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2223 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2243 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2303 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
00
01
02
03
Saturdays
0438 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2244 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0503 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2223 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2243 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0602 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0702 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0802 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0902 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1003 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1103 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1203 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1303 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1403 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1503 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1603 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1703 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2227 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2239 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2251 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1803 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2215 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1902 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2002 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2102 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2203 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2223 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2243 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2303 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
00
01
02
03
Sundays
0438 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2244 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0503 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2223 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2243 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0602 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0702 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0802 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2246 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
0906 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1002 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1102 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1202 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1302 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1402 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1502 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1602 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1702 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1806 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2226 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2246 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
1902 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2002 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2102 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2222 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2242 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2203 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2223 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 2243 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
2303 ?The service terminates at stop: Dworzec Niebuszewo 22
00
01
02
03

Other lines going through this stop

Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website?Report it.

Copyright 2006-2022 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMindwww.maxmind.com

We use cookies

We use cookies and similar technologies on the website. You can find out the goals of their creation in Cookies Regulations. By using the website, you confirm storage them on your device or use.

Information on cookies configuration

You will find more information on how to configure cookies in popular web browsers below.

Chrome
Browser configurations
Chrome
Firefox
Browser configurations
Firefox
Edge
Browser configurations
Edge
Safari
Browser configurations
Safari
Searching
journey planner